เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 26 Feb 2021 2D1N VKRI03 กาญจนบุรี ซุปตาร์...ไปลั้นลา กาญนะ VAN 3,388 Available
28 Feb - 01 Mar 2021 2D1N VKRI03 กาญจนบุรี ซุปตาร์...ไปลั้นลา กาญนะ VAN 3,388 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ TTN Plus เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VKRI03 กาญจนบุรี ซุปตาร์...ไปลั้นลา กาญนะ
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ:
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: กลางวัน เย็น
โรงแรม: Saiyok Mantra Resort

ปั๊มน้ามันปตท.วิภาวดี จ.กรุงเทพ ฯ - จังหวัดกาญจนบุรี - ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้าเสือ - คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น Kan Machi Café - ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท - กิจกรรมล่องแพ

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: -

ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – ถ้ำกระแซ – วัดถ้ำพุหว้า - สะพานข้ามแม่น้าแคว – กรุงเทพฯ

Flights
VAN
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 3,388
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 3,388
เด็กอายุต่ำกว่า 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 3,388
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 1,500
ที่ว่าง
9
Period
25 - 26 Feb 2021
Sales Officer
Nisarat Sinchai
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 Feb - 01 Mar 2021 3D2N TPPND03 เพชรบูรณ์ ซุปตาร์...เขาไม่ง้อ ก็ไปเลยนะ VAN 3,988 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 Feb - 02 Mar 2021 3D2N VKRI01 กาญจนบุรี ซุปตาร์...มะเงยละอาว VAN 5,188 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ