เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 - 28 Feb 2021 2D1N TPCTI02 ซุปตาร์..จันท์ฮิยาววว VAN 3,988 Available
28 Feb - 01 Mar 2021 2D1N TPCTI02 ซุปตาร์..จันท์ฮิยาววว VAN 3,988 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ TTN Plus เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TPCTI02 ซุปตาร์..จันท์ฮิยาววว
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ:
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: กลางวัน เย็น
โรงแรม: บ้านทะเลดาว โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า

กรุงเทพฯ ปั๊มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี – จ.จันทบุรี – หมู่บ้านไร้แผ่นดิน – กิจกรรมแพเปียก

ดูเหยี่ยว

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า
โรงแรม: -

Sky View cafe AT เกาะเปริด – ชุมชนริมน้ำจันทบูร – โบสถ์คาทอลิก –
วัดปากน้ำแขมหนู - จุดชมวิวเนินนางพญา – กรุงเทพฯ

Flights
VAN
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 3,988
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 0
เด็กอายุต่ำกว่า 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 0
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 1,500
ที่ว่าง
9
Period
27 - 28 Feb 2021
Sales Officer
Siriwan Rattanasamut
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo