เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
02 - 04 Feb 2021 3D1N TPUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
05 - 07 Feb 2021 3D1N TPUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
09 - 11 Feb 2021 3D1N TPUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
12 - 14 Feb 2021 3D1N TPUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
16 - 18 Feb 2021 3D1N TPUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
19 - 21 Feb 2021 3D1N TPUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
23 - 25 Feb 2021 3D1N TPUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
26 - 28 Feb 2021 3D1N TPUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 4,088 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ TTN Plus เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TPUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!!
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ: ไทย
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: -

ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อุดรธานี

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน เย็น
โรงแรม: โรงแรมที่พัก The Cape Hotel จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า

จ.อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – จ.หนองคาย – วัดผาตากเสื้อ (จุดชมวิว Skywalk) – ตลาดท่าเสด็จ – ศาลาแก้วกู่ – จ.อุดรธานี – ร้านวีทีแหนมเนือง –เข้าที่พัก

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: -

จ.อุดรธานี – หนองประจักษ์ – คำชะโนด – จ.กรุงเทพฯ

Flights
VAN
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 3,988
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 3,988
เด็กอายุต่ำกว่า 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 3,988
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 700
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 1,500
ที่ว่าง
9
Period
02 - 04 Feb 2021
Sales Officer
Nisarat Sinchai
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 06 Feb 2021 4D2N TPUDN01 อุดรธานี ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ VAN 6,488 Available
10 - 13 Feb 2021 4D2N TPUDN01 อุดรธานี ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ VAN 6,488 Available
17 - 20 Feb 2021 4D2N TPUDN01 อุดรธานี ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ VAN 6,488 Available
24 - 27 Feb 2021 4D2N TPUDN01 อุดรธานี ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ VAN 6,688 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 08 Feb 2021 4D3N TPSNO01 สกลนคร ซุปตาร์..แซ่บนัวทัวร์อีสานเหนือ แอร์เอเชีย (FD) 12,888 Available
19 - 22 Feb 2021 4D3N TPSNO01 สกลนคร ซุปตาร์..แซ่บนัวทัวร์อีสานเหนือ แอร์เอเชีย (FD) 12,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ