เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
12 - 15 Mar 2021 4D3N TPSNO01 สกลนคร ซุปตาร์..แซ่บนัวทัวร์อีสานเหนือ แอร์เอเชีย (FD) 12,888 Available
26 - 29 Mar 2021 4D3N TPSNO01 สกลนคร ซุปตาร์..แซ่บนัวทัวร์อีสานเหนือ แอร์เอเชีย (FD) 12,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ TTN Plus เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TPSNO01 สกลนคร ซุปตาร์..แซ่บนัวทัวร์อีสานเหนือ
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ: ไทย
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: โรงแรมที่พัก จ.สกลนคร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

จ.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(DMK) – ท่าอากาศยานสกลนคร(SNO) – จ.สกลนคร – เมืองเก่าบ้านท่าแร่ – อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ  –
วัดป่าสุทธาวาส – วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร – เข้าที่พัก

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน เย็น
โรงแรม: โรงแรมที่พัก จ.มุกดาหาร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

จ.สกลนคร – วัดถ้ำผาแด่น - พญาเต่างอย – จ.มุกดาหาร – วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ – หอแก้วมุกดาหาร - เข้าที่พัก

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน เย็น
โรงแรม: โรงแรมที่พัก จ.นครพนม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

จ.มุกดาหาร – สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 – จ.นครพนม – พระธาตุพนมวรมหาวิหาร – พระธาตุเรณู – เข้าที่พัก

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า
โรงแรม: -

จ.นครพนม – ตลาดอินโดจีน - พญาศรีสัตตนาคราช - อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนครพนม (KOP) – ท่าอากาศยานดอนเมือง(DMK) – จ.กรุงเทพฯ

Flights
แอร์เอเชีย (FD)
Departure Flight: FD3510 (06:55)
Arrival Flight: FD3395 (19:40)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 12,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 12,888
เด็กอายุต่ำกว่า 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 12,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 2,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 4,000
ที่ว่าง
9
Period
12 - 15 Mar 2021
Sales Officer
Nisarat Sinchai
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
16 - 18 Mar 2021 3D1N VUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
19 - 21 Mar 2021 3D1N VUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
23 - 25 Mar 2021 3D1N VUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
26 - 28 Mar 2021 3D1N VUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
30 Mar - 01 Apr 2021 3D1N VUDN02 อุดรธานี ซุปตาร์..ม่วนคัก ฮักหลายเด้อ!! VAN 3,988 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
17 - 20 Mar 2021 4D2N VUDN01 อุดรธานี ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ VAN 5,988 Available
24 - 27 Mar 2021 4D2N VUDN01 อุดรธานี ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ VAN 5,988 Available
31 Mar - 03 Apr 2021 4D2N VUDN01 อุดรธานี ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ VAN 5,988 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ