เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 07 Feb 2021 4D2N TPCMI01 เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ซุปตาร์…ฮักกันได้ก่เจ้า VAN 5,388 Available
11 - 14 Feb 2021 4D2N TPCMI01 เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ซุปตาร์…ฮักกันได้ก่เจ้า VAN 5,388 Available
18 - 21 Feb 2021 4D2N TPCMI01 เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ซุปตาร์…ฮักกันได้ก่เจ้า VAN 5,388 Available
25 - 28 Feb 2021 4D2N TPCMI01 เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ซุปตาร์…ฮักกันได้ก่เจ้า VAN 5,388 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ TTN Plus เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TPCMI01 เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ซุปตาร์…ฮักกันได้ก่เจ้า
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ:
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: -

ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – เชียงใหม่

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน เย็น
โรงแรม: โรงแรมที่พัก ธาริน หรือเทียบเท่า

ร้านโกเหน่ง-หมู่บ้านชาวเขาม้งดอยปุย-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ-วัดอุโมงค์

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: โรงแรมที่พัก ธาริน หรือเทียบเท่า

ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk- Kuv Niam Forest-กาแฟซอมบี้-วัดป่าดาราภิรมย์-กาดหน้ามอ เชียงใหม่

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: -

ตลาดวโรรส-พระธาตุลำปางหลวง-กรุงเทพฯ

Flights
VAN
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 5,388
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 5,388
เด็กอายุต่ำกว่า 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 5,388
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 1,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 1,500
ที่ว่าง
9
Period
04 - 07 Feb 2021
Sales Officer
Nattamon Singkum
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 07 Feb 2021 4D2N TPCMI02 เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์...ป๊ะกั๋นเน้อ VAN 5,188 Available
11 - 14 Feb 2021 4D2N TPCMI02 เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์...ป๊ะกั๋นเน้อ VAN 5,188 Available
18 - 21 Feb 2021 4D2N TPCMI02 เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์...ป๊ะกั๋นเน้อ VAN 5,188 Available
25 - 28 Feb 2021 4D2N TPCMI02 เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ซุปตาร์...ป๊ะกั๋นเน้อ VAN 5,188 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 07 Feb 2021 4D2N TPCEI01 เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ VAN 6,888 Available
11 - 14 Feb 2021 4D2N TPCEI01 เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ VAN 6,888 Available
18 - 21 Feb 2021 4D2N TPCEI01 เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ VAN 6,888 Available
25 - 28 Feb 2021 4D2N TPCEI01 เชียงราย ซุปตาร์…น่าฮักปะล้ำปะเหลือ VAN 6,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 07 Feb 2021 4D2N TPNAN01 น่าน ซุปตาร์…ฮักหม๊ดไจ๋ VAN 5,888 Available
11 - 14 Feb 2021 4D2N TPNAN01 น่าน ซุปตาร์…ฮักหม๊ดไจ๋ VAN 5,888 Available
18 - 21 Feb 2021 4D2N TPNAN01 น่าน ซุปตาร์…ฮักหม๊ดไจ๋ VAN 5,888 Available
25 - 28 Feb 2021 4D2N TPNAN01 น่าน ซุปตาร์…ฮักหม๊ดไจ๋ VAN 6,488 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ