เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
02 - 05 Apr 2021 4D2N VYLA01 ยะลา(เบตง) ซุปตาร์...อัยเยอร์เวง หรอยจังหู VAN 6,288 Available
09 - 12 Apr 2021 4D2N VYLA01 ยะลา(เบตง) ซุปตาร์...อัยเยอร์เวง หรอยจังหู VAN 6,288 Available
16 - 19 Apr 2021 4D2N VYLA01 ยะลา(เบตง) ซุปตาร์...อัยเยอร์เวง หรอยจังหู VAN 6,288 Available
23 - 26 Apr 2021 4D2N VYLA01 ยะลา(เบตง) ซุปตาร์...อัยเยอร์เวง หรอยจังหู VAN 6,288 Available
30 Apr - 03 May 2021 4D2N VYLA01 ยะลา(เบตง) ซุปตาร์...อัยเยอร์เวง หรอยจังหู VAN 6,588 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ TTN Plus เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
VYLA01 ยะลา(เบตง) ซุปตาร์...อัยเยอร์เวง หรอยจังหู
ทวีป: เอเชีย    ประเทศ:
Program Detail
วันที่ 1 มื้ออาหาร: -
โรงแรม: -

กรุงเทพมหานคร - ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)

วันที่ 2 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน เย็น
โรงแรม: เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง

สงขลา - หาดใหญ่ - พระพุทธมงคลมหาราช - กระเช้าลอยฟ้าชมเมือง - ท้าวมหาพรหม - ยะลา  - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - เบตง สตีท อาร์ท - หอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์เบตง

วันที่ 3 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: โรงแรมเอ็มดีแกรนด์

สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง - ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ตลาดกิมหยง - สุราษฎร์ธานี - ตลาดศาลเจ้า

วันที่ 4 มื้ออาหาร: เช้า กลางวัน
โรงแรม: -

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - พระบรมธาตุไชยา - กรุงเทพมหานคร

Flights
VAN
Departure Flight: ()
Arrival Flight: ()
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 6,288
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 6,288
เด็กอายุต่ำกว่า 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 6,288
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 2,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 2,500
ที่ว่าง
9
Period
02 - 05 Apr 2021
Sales Officer
Vareepus Rujigomonsiri
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
09 - 11 Apr 2021 3D2N TPHDY01 สงขลา พัทลุง ซุปตาร์...หร่อยเลยน้องบ่าว แอร์เอเชีย (FD) 12,888 Available
16 - 18 Apr 2021 3D2N TPHDY01 สงขลา พัทลุง ซุปตาร์...หร่อยเลยน้องบ่าว แอร์เอเชีย (FD) 15,888 Available
23 - 25 Apr 2021 3D2N TPHDY01 สงขลา พัทลุง ซุปตาร์...หร่อยเลยน้องบ่าว แอร์เอเชีย (FD) 12,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ